KETERING OPREMA

SVE ZA KETRING

 

HO-RE-CA AEON CENOVNIK                120 stavki                   22,06,2015

1.

TERMOSI ZA PRENOS HRANE-ALUMINIJUM

Dimenzije –Opis-Slika

Spolja posuda-polirana,

unutrašnja eloksirana.

Montažno-demontažan-može zamena delova.

Armatura od prohroma.

VP cene/RSD

(bez PDV)

279
TERMOS ALUMINIJUM-5L 250×260 mm 8.300.00  
TERMOS ALUMINIJUM-10L 360×245 mm 10.100.00  
TERMOS ALUMINIJUM-15L 360×310 12.800.00  
TERMOS ALUMINIJUM-20L 360×375 14.600.00  
TERMOS ALUMINIJUM-25L 360×440 17.400.00  
TERMOS ALUMINIJUM-35L 360×505 18.700.00  
TERMOS ALUMINIJUM-40L 360×570 19.900.00  
TERMOS ALUMINIJUM-45L 360×635 21.500.00  
10.   TERMOSI ZA PRENOS(HACCP) PROHROM

 

Sa duplim zidom od INOX-a.Izolacija-hrana ili tečnost sporije se hladi,zageva VP cene/RSD

(bez PDV)

288
TERMOS PROHROM-5L 250×260 mm 12.000.00  
TERMOS PROHROM-10L 360×245 mm 16.900.00  
TERMOS PROHROM-15L 360×310 19.900.00  
TERMOS PROHROM-20L 360×375 22.900.00  
TERMOS PROHROM-25L 360×440 25.900.00  
TERMOS PROHROM-35L 360×505 27.500.00  
TERMOS PROHROM-40L 360×570 30.500.00  
TERMOS PROHROM-45L 360×635 33.500.00  

a.

RUČKONOŠE NEIZOLOVANE –PROHROM (HACCP)ZA PRENOS-DOSTAVU HRANE

 

Dimenzije –Opis-Slika

Kombinacija u Prohrom ramu 3x1l ili 4x1l sa posudama od 1litra i 2 lit

VP cene/RSD

(bez PDV)

280
RUCKONOSA neizolovana-3x1L spojene PVCpoklop.u 1 RF drsci   3,800,00  
RUCKONOSA-neizolovana-4x1L spojene PVCpoklop.u 1RF drsci   5,100,00  
RUCKONOSA-neizolovana-2L+1L spojene PVCpoklop.u 1RF drsci   3,800,00  
RUCKONOSA-neizolovana-2L+1L+1L spojene PVCpoklop.u 1RF drsci   5,100,00  
RUCKONOSA-neizolovana-2L+2L spojene PVCpoklopu 1RF drsci   5,100,00  
7.      RUČKONOŠE  TERMO-IZOLOVANE–PROHROM(HACCP)- DOSTAVA,ČUVANJE HRANE Dimenzije –Opis-Slika

Dupli zid zapemine 1l ugrađene u ramu, Kombinacija:3×1 litar i 4×1 litar. Dim.unutrašnji fI ø 165, visina h 55mm; spoljašnji FI ø 176,visina h 70mm.

VP cene/RSD

(bez PDV)

280
RUCKONOSA-termoizolovana-3x1L spojene PVCpoklop.u 1 Rf drsci   6,900,00  
RUCKONOSA-termoizolovana -4x1L spojene PVCpoklop.u 1 RF drsci   8,700,00  
RUCKONOSA-termoizolovana-2L+1l spojene PVCpoklop.u 1RF drsci   6,900,00  
RUCKONOSA-termoizolovana-2L+1L+1L spojene PVCpoklop.u 1RF drsci   8,700,00  
RUCKONOSA-termoizolovana-2L+2L spojene PVC POKLP.u 1RF drsci   8,700,00  
GASTRONOM (GN )POSUDE GLAT BEZ RUČKI  INOX (HACCP)-Dimenzije gastro posuda

 

Dimenzije –Opis-Slika

 

 

VP cene/euro

(bez PDV)

 
14.   GN POSUDA  2 / 1 40-INOX 650X530 mm/h.40 mm 28,00  
15.   GN POSUDA  2 / 1  65-INOX 650X530 mm/h.65 mm 32,00  
16.   GN POSUDA  1 / 1  20-INOX(TACNA) 530×325 mm/h.20 mm 13,00  
17.   GN POSUDA  1 / 1  40-INOX 530×325 mm/h.40 mm 16,00  
18.   GN POSUDA  1 / 1  65-INOX 530×325 mm/h.65 mm 17,00  
19.   GN POSUDA  1 / 1 100-INOX 530×325 mm,h 100 mm 20,00  
20.   GN POSUDA  1 / 1 150-INOX- 530×325 mm,h150 mm 27,00  
21.   GN POSUDA  1 / 1 200 –INOX 530×325 mm,h 200 mm 39,00  
22.   GN POSUDA  1 / 2 20 INOX(TACNA) 325×265 mm,h.20 mm 10,00  
23.   GN POSUDA  1 / 2  40  INOX 325×265 mm,h.40 mm 11,00  
24.   GN POSUDA  1 / 2  65 INOX 325×265 mm,h.65 mm 11,00  
25.   GN POSUDA  1 / 2 100 INOX 325×265 mm h 100 mm 12,00  
26.   GN POSUDA  1 / 2 150 INOX 325×265 mm,h150 mm 17,00  
27.   GN POSUDA  1 / 2 200 INOX 325×265 mm,h 200 mm 24,00  
28.   GN POSUDA  1 / 3  40 INOX 325×176 mm, h40 mm 10,00  
29.   GN POSUDA  1 / 3  65 INOX 325×176 mm, h.65 mm 10,00  
30.   GN POSUDA  1 / 3 100 INOX- 325×176 mm h 100 mm 11,00  
31.   GN POSUDA  1 / 3 150 INOX- 325×176 mm,h150 mm 18,00  
32.   GN POSUDA  1 / 3 200 INOX 325×176 mm,h 200 mm 20,00  
33.   GN POSUDA  1 / 4  20(TACNA) INOX 265×162 mm h .20 mm 12,00  
34.   GN POSUDA  1 / 4  65 INOX- 265×162 mm h.65 mm 9,00  
35.   GN POSUDA  1 / 4 100 INOX 265×162 mm h 100 mm 10,00  
36.   GN POSUDA  1 / 4 150 INOX 265×162 mm,h150 mm 17,00  
37.   GN POSUDA  1 / 4 200 INOX 265×162 mm,h 200 mm 22,00  
38.   GN POSUDA  1 / 6  65 INOX 176×162 mm h.65 mm 7,00  
39.   GN POSUDA  1 / 6 100 INOX- 176×162 mm h 100 mm 10,00  
40.   GN POSUDA  1 / 6 150 INOX 176×162 mm,h150 mm 17,00  
41.   GN POSUDA  1 / 9  65 INOX 176×108 mm,h  65 mm 6,00  
42.   GN POSUDA  1 / 9  100 INOX 176 x108 mm h.65 mm 9,00  
43.   GASTRONOM (GN ) POSUDE PERFORIRANE BEZ RUČKI INOX (HACCP)

 

 

Dimenzije –Opis-Slika

 

VP cene/euro

(bez PDV)

44.   GN POSUDA  1/1  20-PERFOR. (TACNA) INOX 530×325 mm,h.20 mm 17,00  
45.   GN POSUDA 1 / 1  40-INOX 530×325 mm,h.40 mm 21.00  
46.   GN POSUDA 1 / 1  65- PERFORIRANA INOX 530×325 mm,h.65 mm 23.00  
47.   GN POSUDA 1 / 1 100- PERFORIRANA INOX 530×325 mm,h 100 mm 27.00  
48.   GN POSUDA 1 / 1 150- PERFORIRANA INOX 530×325 mm,h150 mm 38.00  
49.   GN POSUDA 1 / 2  65 – PERFORIRANA INOX 325×265 mm,h.65 mm 16.00  
50.   GN POSUDA 1 / 2 100 – PERFORIRANA INOX 325×265 mm h 100 mm 18.00  
51.   POKLOPCI za SVE GASTRO(GN)POSUDE

(GLAT/PERFORIRANIH)

BEZ RUČKI(LID)-INOX

 

Dimenzije –Opis-Slika

 

VP cene/euro

(bez PDV)

Šifra

artikla

52.   GN POKLOPAC  2 / 1 (LID)- INOX 650×530 mm 27,00  
53.   GN POKLOPAC  1 / 1 (LID) INOX 530×325 mm 15,00  
54.   GN POKLOPAC – 1 / 2 (LID)- INOX 325×265 mm 9.00  
55.   GN POKLOPAC – 1 / 3 (LID)- INOX 325×176 mm 8.00  
56.   GN POKLOPAC  1 / 4 (LID)- INOX 265×162 mm 6.00  
57.   GN POKLOPAC  1 / 6 (LID)- INOX 176×162 mm 5.00  
58.   GN POKLOPAC  1 / 9 (LID)- INOX 176 x108 mm 4.00  
59.   GASTRONOM(GN)POSUDE SA RUČKAMA INOX GLAT DIMENZIJE

 

VP cene/euro

(bez PDV)

Šifra

artikla

60.   GN POSUDA 1 / 1  65-INOX-SA RUČKAMA 530×325 mm,h.65 mm 26.00  
61.   GN POSUDA 1 / 1 100-INOX-SA RUČKAMA 530×325 mm,h 100 mm 30.00  
62.   GN POSUDA 1 / 1 150-INOX-SA RUČKAMA 530×325 mm,h150 mm 37.00  
63.   GN POSUDA 1 /1 200–INOX-SA RUČKAMA 530×325 mm,h 200 mm 54.00  
64.   GN POSUDA 1 / 2  65 INOX-SA RUČKAMA 325×265 mm,h.65 mm 19.00  
65.   GN POSUDA 1 / 2 100 INOX-SA RUČKAMA 325×265 mm h 100 mm 21.00  
66.   GN POSUDA 1 / 2 150 INOX-SA RUČKAMA 325×265 mm,h150 mm 26.00  
67.   GN POSUDA 1 / 2 200 INOX-SA RUČKAMA 325×265 mm,h 200 mm 37.00  
68.   GN POSUDA 1 / 6 100 INOX-SA RUČKAMA 176×162 mm h 100 mm 15.00  
69.   POKLOPCI SA RUČKAMA ZA GASTRONOM (GN )POSUDE SA RUČKAMA INOX (HACCP) Dimenzije –Opis-Slika

 

 

VP cene/euro

(bez PDV)

Šifra

artikla

70.   GN POKLOPAC 1 / 1 SA RUČKAMA INOX 530×325 mm 15.00  
71.   GN POKLOPAC – 1 / 2 SA RUČKAMA INOX 325×265 mm 10.00  
72.   Termo box,diševi,termosi,ručkonoše DIMENZIJE

 

VP cene/euro

(bez PDV)

Šifra

artikla

73.   TERMO BOX 1/1 –CRNI,PLASTIK-Termobox ECO M 600-620X430X640cm

 

 

Dimenzije –Opis-Slika

 

310,00 €  
74.   Ben Mary-GN Chafing GN 1-1(šafing,grejna posuda,diš) Dimenzije –Opis-Slika

 

VP cene/ RSD

(bez PDV)

Šifra

artikla

75.   Ben Mary-GN Chafing GN 1-1(šafing,grejna posuda,diš)sa ravnim poklopcem NA GEL-66x34cm,h39cm-V:9ltr

Chafing Dish Gastronorm contents 9. ltr

9 ltr

 

6,980,00 156
76.   Chafing GN 1-1(šafing,grejna posuda,diš)

Sa rol poklopcem NA GEL-66x34cm,h39cm-V:9ltr

Chafing dish (lid with roller-system) contents 9 ltr

9 ltr 130 eura

 

163
77.   Diš za supu-dupli-dvodelni

SADA NA LAGERU IMAMO. JEDNODELNI DIŠ
ZA SUPU OKRUGLI –5,9 L
Chafing Dish round model contents 5,9 ltr

 

5,9 L

5,900,00 277
78. NOVO!

 

Lonac grejni električni-grejna posuda – za SUPU,kuvana jela,čorbe

Hot pot soup kettle 230V/0.4kW contents 10 ltr

d = 33cm, h = 36cm, V = 10L

 

 

10 ltr

 

110 eura  
79.  

Dimenzije –Opis-Slika

 

VP cene/ RSD

(bez PDV)

 
80.  

Gorilni gel za diš -200gr

135,00 278
81.  

Gorilni gel  kofa 4kgza diš

1,850,00 278
82. NOVO!

POSLUZAVNIK-SEST-PREGRADA-INOX

46 X 32,5 CM

 

 

46 X 32,5 CM

1272,00

 
ABS SERVISNI PROGRAM (HACCP)

(pere se u masini)

VP cene/ RSD

(bez PDV)

798
TANJIR PLITKI BELI,SA RUBOM-ABS)   75.00  
TANJIR DUBOKI BELI,SA RUBOM-ABS   75.00  
TANJIR DESERTNI BELI,SA RUBOM-ABS   55.00  
CINIJA ZA KUVANA JELA-FI17Cm,BELA-ABS 0.5   50.00  
CINIJA ZA SALATU 0.7 BELA

ABS

  70.00  
SOLJA 3DCL BELA

 ABS

  145.00  
TACNA ZA SAMOUSLUZIVANJE BELA ABS   490.00  
KUTLAČA 350ML

ABS

  85,00  
92.   PLASTICNE VRECE ZA SMECE Dimenzije –Opis-Slika

 

   
DZAK SMEĆE 800X1000cm,GLAT,Plave

(TP 200 kom )

800X1000cm, 22.00/1kom  
94.   AMBALAZA ZA PAKOVANJE Dimenzije –Opis-Slika

 

   
ALUMIJUMSKA FOLIJA-ROLNA -1kg/30mm 1kg/30mm 810.00  
STREČ-SAMOLEPIVA FOLIJA-ROLNA 1kg/30mm 1kg/30mm 530.00  
STREČ-SAMOLEPIVA FOLIJA-ROLNA 5kg/40mm-za 5kg/40mm 440.00/1kg  
FRIGO KESE OD 5KG 50KOM/1SET(min.20 SET) 5KG /50KOM/1SET 75.00/1set  
FRIGO KESE OD 10KG 50KOM/1SET(min.10 SET) 10KG /50KOM/1SET 165.00/1set  
SREDSTVA ZA HIGIJENU Dimenzije –Opis-Slika

 

   
Sredstva za higijenu

DESOL 1L-tecnost za dezinfekciju po HACCP standardu)

330,00  

POJAŠNJENJA KOJA  VAM MOGU KORISTITI:

GN POSUDA IMA TRI VRSTE:

1) BEZ RUČKI GLAT ;

2) BEZ RUČKI PERFORIRANE;

3)S A RUČKAMA GLATKE

POKLOPACA  ZA GN POSUDE IMA DVE VRSTE:

1) GN POKLOPCI  BEZ RUČKI(LID) SA ULUBLJENIM RUKOHVATOM;

2) GN POKLOPCI SA  DVE RUČKE

STANDARDNIH DIMENZIJA GN POSUDA (DUŽINA x ŠIRINA) IMA SEDAM:

1) GN 2/1= 650X530 mm

2) GN 1/1=530×325 mm

3) GN 1/2= 325×265 mm

4) GN 1/3= 325×176 mm

5) GN 1/4= 265×162 mm

6) GN 1/6= 176×162 mm

7) GN 1/9= 176 x108 mm

DUBINA (h ) IMA ŠEST ZA SVAKU STANDARDNU GN POSUDU:

1) 20 mm (tacna)

2) 40 mm ,

3)65 mm ,

4) 100 mm ,

5)150mm,

6)200 mm

GN POKLOPACA IMA SEDAM DIMENZIJA (DUŽINA x ŠIRINA-ODGOVARAJUĆE GN POSUDAMA):

1) 530×325 mm za posudu GN 1/1,

2)325×265 mm  za posudu GN ½,

3)325×176 mm  za posudu GN 1/3,

4)265×162 mm  za posudu GN ¼,

5)176×162 mm za posudu GN 1/6

 

Cenovnik je sačinjen dana 25,06,2014.kompjuterski I važi bez potpisa I pečata.

Cene su veleprodajne,bez PDV-a,izražene u EUR ILI U RSD.

Plaćanje dinarsko po kursu NBS.

Slobodno nam se obratite za  sve detaljnije informacije.

AEON d.o.o. Beograd

Tel/fax:011/2661618

 063/246680

aeon.mrdja@gmail.com

www.aeon.co.rs
AEON DOO BEOGRAD
Veleprodaja profesionalne ugostiteljske opreme
11040 Beograd, Vladimira Gaćinovića 14
Tel/fax: 011/2 661-618; Mob.: 063-246-680
E-mail:aeon.mrdja@gmail.com
www.aeon.co.rs
AEON-KAKO PITATI ZA CENU I KAKO NARUČITI:

Pošaljete PIB Vaše firme uz upit za cene ili zahtev za predračun:
putem sajta :www.aeon.co.rs  ILIputem E-mail-a: aeon.mrdja@gmail.com, ILIputem telefona: 011/2661-618 ILIputem mob.tel.063/246-680
Hvala,Srdačno,
Branimir Mrdja

 

 

 

TERMO BOX  ZA GN POSUDE 1/1

Termobox P600- AVATHERM 600–CRNI,PLASTIČNI

Termobox –PREDNJI POKLOPAC SA GUMENIM IVICAMA, ZAPTIVANJE OBRTNIM ZATVARAČEM

ZAPREMINA 86 L, Unutrašnje dimenzije D: 33 x Š: 52 x V: 50cm, Spoljna veličina D: 49.5 x Š: 63.5 x V: 63 cm, porcija 240-290,Težina 12 kg

IZ Meni Card u poklopcu prtljažnika:

ODRŽAVA HRANU TOPLOM ILI HLADNOM

NAJBOLJE TERMOBOX DRŽATI I PUNITI  NA SOBNOJ TEMPERATURI 18-22 STEPENI.NAKON PUNJENJA HRANOM NE OTVARATI POKLOPAC DO SLUŽENJA.

HRANU KOJU ŽELITE ODŽATI NAJTOPLIJOMSTAVITI NA GORNJU POLICU.NE STAVLJATI ISTOVREMONO I TOPLU I HLADNU HRANU.

 

VP CENA 290,00 €